Via onderstaande link zijn de privacy- en klachtenreglementen te downloaden.

WijDoen Privacyreglement

WijDoen Klachtenreglement